Om Nævanyttig

Nævanyttig utfører tjenester for små og mellomstore bedrifter. Oppgaver som er knyttet til drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, bygg og anlegg, utviklingsprosjekter med prototyper av produksjonsutstyr eller produkter, prosjektledelse, konstruksjon med 3D-modellering og tilhørende dokumentasjon på de respektive områder.

Nævanyttig

- Vi er et lite team, med et bredt nettverk både av leverandører og fagmiljøer.

- Vi benytter forskjellig dataverktøy. Filer og formater deles på avtalt plattform.

- I våre lokaler har vi kontor og en minilab for workshop.