Tjenester

Drifts- og vedlikeholdsrelaterte saker, for å legge best mulig til rette for at maskiner, utstyr og prosesser fungerer når de skal.

 Bidra med å identifisere og planlegge tiltak, sette opp vedlikeholdsplaner og følge opp ved gjennomførelsen av slike. 

 Håndtering av avvik, dokumenter, datablad, serviceavtaler inkl. intervaller, CE- merking for maskiner og utstyr samt historikk knyttet til dette.

 Automatiserings og forbedringsarbeid, samt bidrag inn i utviklingsprosjekter. 

 Opptegning, modellering av bygg og anlegg, generering av plantegninger, layout m.m. for benyttelse i brannplaner o.l.